Despre noi

Asociația Pentru Dezvoltarea și Protecția Regională (ADPR)

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROTECȚIA REGIONALĂ (ADPR) este înființată în anul 2014 și este acreditată în prestarea de servicii de Informare și Consiliere, și servicii de Mediere a Muncii pe Piața Internă, servicii de natura celor necesare in vederea implementării unui proiect din cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Asociația Pentru Dezvoltarea și Protecția Regională (ADPR)

Este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, înființată pentru următoarele scopuri:​

Pentru realizarea acestor scopuri ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROTECȚIA REGIONALĂ (ADPR) are anumite obiective generale și specific dintre care amintim:

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROTECȚIA REGIONALĂ (ADPR) desfăşoară activități economice, directe, cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. Asociația prestează orice activitate permisă de lege din care obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum şi atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor, inclusiv crearea de parteneriate şi atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială;